Rivierduinen: ‘Een grensverleggend pareltje op het gebied van duurzaam bouwen’.

‘Een grensverleggend pareltje op het gebied van duurzaam bouwen’. Met deze en andere mooie woorden werd vorige week duidelijk dat het NL Terreinlabel A-project Rivierduinen in Silvolde de Cobouw Duurzaamheid Award 2023 heeft gewonnen.

Geslaagd businessevent voor NL Greenlabel partners

Onder het motto ‘Markt maken, doen we samen’ verwelkomden we 16 november jl. een groot aantal partners en Ambassadeurs leefbare stad tijdens ons tweede businessevent van 2024. Dit event stond wederom in het teken van verbinding maken binnen het ‘NL Greenlabel  ecosysteen’, om zo gezamenlijk invulling te geven aan de missie ‘Verdubbeling van de waarde van groen in 2030’.

‘Wetgeving over rapporteren biedt kansen voor bedrijven en biodiversiteit’

Op 13 november 2023 luidde NL Greenlabel de beursgong en opende daarmee de Euronext Amsterdam. Als ‘de aanjagers van de natuurinclusieve leefomgeving’ vragen we hiermee aandacht voor het belang van de biodiversiteit. Met de gongslag geven we symbolisch het startsein voor de manier van rapporteren (Corporate Sustainability Reporting Directive – CSRD en Taskforce on Nature-related Financial Disclosures – TNFD), waarin duurzaamheid en biodiversiteit de norm wordt.

Urban Rewilding in Breda – “Jullie krijgen de tuin van de toekomst”

De gemeente Breda wil een ‘stad in een park’ zijn en zet daarom vol in op vergroening van de woonomgeving. De gemeente heeft NL Professional én NL Terreinlabel Expert Sander Braat gevraagd om te helpen bij het concreet maken van de vernieuwde groenaanpak. Namens NL Greenlabel gaf Beau Lagarde op een bewonersavond tekst en uitleg over het concept Urban Rewilding, een duurzame vorm van gemeentelijk groenbeheer.

VNG en NL Greenlabel doen onderzoek naar ‘bodem en ondergrond’

De bodem is de basis van ons ecosysteem, maar tegelijkertijd staat onze bodem steeds meer onder druk. De vraag naar duurzame energie neemt toe en daarvoor zijn kabels in de grond nodig. Hoe dragen we zorg voor een integrale benadering waarin verschillende maatschappelijke opgaven zoals de energietransitie, de woningbouwopgave en klimaatverandering samengaan?

NL Greenlabel en Koninklijke VHG samen op weg naar landelijke groennormen

Branchevereniging Koninklijke VHG en NL Greenlabel willen komen tot een landelijk breed gedragen meetsystematiek om de voortgang van vergroeningsinspanningen te monitoren. En ook om te laten zien hoe groen bijdraagt aan een gezondere leefomgeving en een klimaatbestendige buitenruimte. Hiermee willen beide partijen en achterban concrete invulling geven aan de maatschappelijke doelen als de klimaatdoelstelling voor 2030 en programma’s als Groen In en Om de Stad. 

Vakbeurs Openbare Ruimte: NL Greenlabel is er weer bij!

De openbare ruimte is nu belangrijker dan ooit, denk aan zaken zoals duurzaamheid, het behouden van verschillende planten en dieren, gezondheid en meer. Elke dag horen we erover in het nieuws. Als je betrokken bent bij het ontwerpen, inrichten, onderhouden of beheren van openbare plekken, dan mag je de Vakbeurs Openbare Ruimte op 27 en 28 september in de Jaarbeurs te Utrecht niet missen. Natuurlijk is ook NL Greenlabel weer van de partij!

Welke gemeente wint de ‘Duurzaamste Aanbesteding Award’?

Samen met Klimaatverbond NL, platform Duurzaam Gebouwd, Vakbeurs Openbare Ruimte en de VHG roept NL Greenlabel gemeenten op om kennis en kunde over duurzaam aanbesteden te delen. Door mee te dingen naar de ‘Duurzaamste Aanbesteding Award’ kunnen gemeenten mooie voorbeelden laten zien van succesvolle aanbestedingen en zo andere gemeenten inspireren de leefomgeving natuurinclusiever te maken.

Van groen gebouw naar groen gebied

Bij de verduurzaming van vastgoed gaat het niet alleen om energiebesparing en isolatie, ook de omgeving waarin het gebouw zich bevindt moet klimaatbestendig worden gemaakt. Groen is daarbij het toverwoord. Een groen gebouw in een groen gebied levert meervoudige winst op. Daarom werkt NL Greenlabel samen met partners uit de vastgoed- en financesector aan de ontwikkeling van een groene businesscase.

Even voorstellen: Marjolein Helder van Plant-e

Marjolein Helder is de CEO en grondlegger van Plant-e. Tijdens haar promotie-onderzoek naar elektriciteit van planten in 2009 is ze Plant-e gestart om deze klimaatpositieve energiebron zo snel mogelijk beschikbaar te maken en te introduceren op de markt. In de serie ‘Even voorstellen’ op onze website stelt Marjolein zich voor en vertelt ze over Plant-e en wat haar bedrijf kan betekenen voor het netwerk.