Integrale benadering

Klimaatbestendigheid hangt nauw samen met andere uitdagingen bij de inrichting van de openbare ruimte. Het creëren van een gezonde leefomgeving en het behoud van biodiversiteit zijn evengoed heel belangrijk. Klimaatproblemen kunnen integraal worden aangepakt als bij de gebiedsontwikkeling meer ruimte voor groen wordt ingepast. Bijvoorbeeld door slim en met verstand van zaken de juiste planten te kiezen die droogte aankunnen en door hoogteverschillen aan te brengen om water op te vangen. Al deze verschillende aspecten hangen sterk met elkaar samen en moeten worden meegenomen bij de inrichting van een gebied.

Klimaatadaptatie is een integraal onderdeel binnen de NL Gebiedslabel-methode. Het wordt beoordeeld o.a. op basis van aanwezigheid van groen, type en kleur verharding, waterafvoer principes, omgang met water (kwaliteit/kwantiteit) en maatregelen tegen hoge temperaturen (hitte-eiland-effect, droogte bestrijding). Dit is nauw verwant aan de overige indicatoren die onderdeel zijn van de beoordeling.