Nieuws

In een eerder Stadswerk artikel eerder bracht internationaal duurzaamheidsexpert Hans Kröder (Learn2improve your planet) in kaart welke VN Duurzaamheidsdoelen, of Sustainable Development Goals (SDG's), de zeven indicatoren van NL Gebiedslabel raken. Voor alle projecten die op basis van het actuele model worden beoordeeld, wordt deze koppeling meegenomen. Zo wordt snel inzichtelijk aan welke SDG's de ontwikkeling een bijdrage levert.

Stadswerk magazine over VN Duurzaamheidsdoelen

Nieuws

In een eerder Stadswerk artikel eerder bracht internationaal duurzaamheidsexpert Hans Kröder (Learn2improve your planet) in kaart welke VN Duurzaamheidsdoelen, of Sustainable Development Goals (SDG's), de zeven indicatoren van NL Gebiedslabel raken. Voor alle projecten die op basis van het actuele model worden beoordeeld, wordt deze koppeling meegenomen. Zo wordt snel inzichtelijk aan welke SDG's de ontwikkeling een bijdrage levert.

NL Gebiedslabel

Nieuw artikel

Stadswerk Magazine vroeg NL Greenlabel om opnieuw een bijdrage te leveren aan een themanummer rondom de VN Duurzaamheidsdoelen. Samen met Hans Kröder besloten we om, voortbouwend op het vorige artikel, dit keer een concrete handleiding voor beleidsmedewerkers te schrijven.

Handleiding voor beleidsmedewerkers

Hoe geef je praktische invulling aan de realisatie van de SDG’s van de VN? Hoe pas je de doelen toe bij gebiedsontwikkeling en houd je rekening met de Omgevingswet die in aantocht is? Wij betogen dat aandacht voor de relatie van de mens met zijn of haar omgeving, inclusief ecosystemen, een voorwaarde vormt voor succes.

Duurzaamheidsdoelen 11 en 15

In ons artikel sluiten we aan op de twee voornaamste doelen waar de beoordelingsmethodiek van NL Greenlabel aan bijdraagt. Dit zijn duurzame gebiedsontwikkeling (doel 11) en versterking van ecosystemen (doel 15). Er zijn veel maatregelen, van ontwerp tot realisatie en beheer, die aan deze doelen bijdragen. Onze belangrijkste advies: maak allereerst de ambitie op langere termijn helder (met behulp van de SDG’s) en kies dan voor realistische stappen op kortere termijn. Het model van NL Gebiedslabel fungeert uitstekend om de SDG’s handen en voeten te geven.

Het hele stuk lezen? Klik dan hier.