Nieuws

NL QuickScan brengt integrale duurzaamheid in kaart

Nieuws

In het afgelopen jaar hebben diverse opdrachtgevers de NL QuickScan door NL Greenlabel laten uitvoeren. Dankzij deze scan is het mogelijk om integrale duurzaamheid op een laagdrempelige wijze voor bestaande gebieden of ontwikkelingen in kaart te brengen. Zeven indicatoren zorgen ervoor dat alle relevante facetten van duurzaamheid, van materiaalgebruik tot biodiversiteit, worden gedekt.

Kansen duiden

Opdrachtgevers hebben verschillende redenen om voor een NL Quickscan te kiezen. In veel gevallen willen ze met de NL QuickScan inzicht krijgen in de kansen en mogelijkheden op het gebied van integrale verduurzaming in hun project of bestaande situatie. Zo heeft NL Greenlabel in het afgelopen voorjaar de buurt Vastenavondkamp-Noord in Venlo geanalyseerd en de gemeente zodoende geholpen met een groot aantal toe te passen maatregelen die tot een verbetering van de groensituatie in de buurt leiden. Hetzelfde geldt voor de wijk Kanaleneiland in Utrecht, waarbij ook de inzet van een Groenwachter in de wijk werd meegenomen in de NL QuickScan om te bepalen op welke maatregelen deze Groenwachter zich in de wijk kon richten. 

Ecosysteemdiensten

Steeds vaker zien gemeenten de meerwaarde om vanuit ecosysteemdiensten te redenen en hun plannen te ontwerpen vanuit de baten van het groen. Als aanvulling op de NL QuickScan kan er dan ook een kostenbatenanalyse worden aangeboden om vervolg te kunnen geven aan de bedachte maatregelen voor integrale verduurzaming. NL Greenlabel merkt dat opdrachtgevers daar grote behoefte aan hebben zodat ze vervolgens met de resultaten naar de politiek en bewoners kunnen stappen en hun plannen echt te kunnen uitwerken.

Betrokkenheid vergroten

Bovendien gaat een NL QuickScan notitie veelal samen met een werksessie met stakeholders om de gemeenschappelijke ambitie en concrete kansen met elkaar te achterhalen. Bijvoorbeeld voor de kern Lichtenvoorde in de gemeente Oost-Gelre en de wijk Dichterswijk in Utrecht is dat het geval. Bij de Dichterswijk laten we vooral de wijkbewoners zelf aan het woord om hen te enthousiasmeren zelf het groenbeheer in de wijk op te pakken waardoor initiatieven zoals een tiny forest, een buurttuin en een natuurspeelplek kunnen worden gerealiseerd. Door deze betrokkenheid in de wijk kan de algemene leefbaarheid ook worden vergroot.

Opstartfase

De NL QuickScan wordt ook toegepast bij de start van een nieuw project, zoals die van Heijmans, o.a. nieuwbouwwijken Maanwijk en Vijfsluizen. Maar ook plannen voor DeBuurt Blok B in Utrecht, ontwikkeld door Syntrus Achmea, zal NL Greenlabel middels een NL QuickScan begin 2020 analyseren.