Op zoek naar duurzame producten en planten voor de buitenruimte? → Bekijk de catalogus |

Nieuws

NL Greenlabel roept gemeenten op om hun meest duurzame aanbesteding in te zenden voor de 'Duurzaamste Aanbesteding Award'. Met deze nieuwe prijs wil NL Greenlabel het belang van natuurinclusieve aanbestedingstrajecten onderstrepen. Klimaatverbond NL, platform Duurzaam Gebouwd, de Vakbeurs Openbare Ruimte en de VHG zijn als partner bij de award betrokken. Gemeenten hebben tot 15 oktober de tijd om hun duurzaamste aanbesteding in te dienen. Op 16 november wordt de prijswinnaar bekendgemaakt.

Welke gemeente wint de ‘Duurzaamste Aanbesteding Award’?

Nieuws

NL Greenlabel roept gemeenten op om hun meest duurzame aanbesteding in te zenden voor de 'Duurzaamste Aanbesteding Award'. Met deze nieuwe prijs wil NL Greenlabel het belang van natuurinclusieve aanbestedingstrajecten onderstrepen. Klimaatverbond NL, platform Duurzaam Gebouwd, de Vakbeurs Openbare Ruimte en de VHG zijn als partner bij de award betrokken. Gemeenten hebben tot 15 oktober de tijd om hun duurzaamste aanbesteding in te dienen. Op 16 november wordt de prijswinnaar bekendgemaakt.

Schaarse ruimte, grote opgaven

Bij het inrichten en beheren van de leefomgeving worden gemeenten geconfronteerd met steeds grotere uitdagingen. Nieuwe wetgeving, zoals de Omgevingswet, diverse convenanten en uitgangspunten zoals ‘bodem en water sturend’, brengen nieuwe complexiteit met zich mee. Daarnaast wil het Rijk 900.000 woningen bouwen, terwijl de maatschappelijk opgave voor klimaat, gezondheid en biodiversiteit ook beslag leggen op de toch al zo schaarse ruimte.

Aanbestedingen maken het verschil

Om te voldoen aan ambities zoals gesteld in het programma ‘Groen In en Om de Stad (GIOS)‘, waarbij in 2030 alle gebiedsontwikkelingen natuurinclusief dienen te zijn, is het zaak in gemeentelijke aanbestedingen rekening te houden met deze ambities.

Samen met Klimaatverbond Nederland, platform Duurzaam Gebouwd, Vakbeurs Openbare Ruimte en de Koninklijke VHG roept NL Greenlabel gemeenten op om kennis en kunde over duurzaam aanbesteden te delen. Door mee te dingen naar de ‘Duurzaamste Aanbesteding Award’  kunnen gemeenten mooie voorbeelden laten zien van succesvolle aanbestedingen en zo andere gemeenten inspireren de leefomgeving natuurinclusiever te maken.

Aanbestedingen hebben grote impact op de maatregelen die wij nu treffen om in 2030 onze klimaatdoelstellingen te behalen. Wanneer we dit nu niet goed borgen zullen we de gevolgen merken in de toekomst en wordt ons lot onomkeerbaar. Laten we gezamenlijk nu de lat bepalen om ervoor te zorgen dat wij ook voor de toekomstige generaties een duurzame en gezonde leefomgeving achterlaten.”

Lodewijk Hoekstra, NL Greenlabel

Doe mee als gemeente en stel kennis en kunde ter beschikking door mee te dingen naar de award ‘Duurzaamste aanbesteding’! Een deskundige jury zal uit alle inzendingen bepalen welke aanbesteding het meest duurzaam is als showcase voor de rest van Nederland.

Tevens kunnen gemeenten op 27-28 september bij Vakbeurs Openbare Ruimte adviezen krijgen hoe duurzaamheid mee te verankeren in uitvragen waarbij een multidisciplinair team van experts aanwezig zal zijn.

Inzenden Duurzaamste Aanbesteding Award

Gemeenten kunnen hun duurzaamste aanbesteding inzenden vóór 15 oktober (met alle inzendingen wordt strikt vertrouwelijk omgegaan). Een vakkundige jury beoordeelt alle inzendingen. De bekendmaking van de Duurzaamste Aanbesteding vindt plaats op 16 november. Tijdens de prijsuitreiking worden de inzichten over de beste aanbestedingen gedeeld.