Nieuws

Het NL Product- en NL Plantlabel biedt een compleet model om de duurzaamheid van producten en planten te meten. Na 1 januari 2024 zijn er enkele aangepassingen in het model van toepassing. Assessor Gert Olbertijn legt uit wat er verandert.

NL Productlabel en NL Plantlabel: aanpassingen per 1 januari 2024

Nieuws

Het NL Product- en NL Plantlabel biedt een compleet model om de duurzaamheid van producten en planten te meten. Na 1 januari 2024 zijn er enkele aangepassingen in het model van toepassing. Assessor Gert Olbertijn legt uit wat er verandert.

Het NL Productlabel en NL Plantlabel

Op de Floriade van 2012 in Venlo introduceerde NL Greenlabel het NL Product- en NL Plantlabel. Het is een compleet maar toch eenvoudig model om de integrale duurzaamheid van producten en planten te meten en te verbeteren. Sinds die tijd zijn enkele honderden beoordelingen van allerlei producten en planten uitgevoerd. De Wetenschappelijke Raad van Advies van NL Greenlabel beoordeelt elk jaar het model op actualiteit en inhoud.

Integraal en steekproef

Op basis van de adviezen van de Raad en de ervaringen van de beoordelaars van Stabilitas BV bij de deelnemende bedrijven, is het model in de loop der jaren steeds beter geworden. Anders dan de gebruikelijke LCA’s (Levenscyclus Analyses) is het NL Greenlabel model eenvoudig en voor alle producten op eenzelfde manier toepasbaar. Weliswaar niet tot 6 cijfers achter de komma, maar wel heel breed, zodat thema’s als biodiversiteit en ‘duurzaam toegevoegde waarde’ beter tot uitdrukking komen.

Jaarlijks vindt bovendien een steekproef plaats van de uitgevoerde beoordelingen door Royal HaskoningDHV. Ook die uitkomst wordt meegenomen bij de update van het model. Daarmee wordt het model jaarlijks geactualiseerd. Meestal betreft het relatief kleine aanpassingen, zoals het verzwaren van de norm voor uitstoot van CO2. Maar soms is de verandering ingrijpender, zoals in 2022, toen het aspect ‘biodiversiteit’ van bonuspunt werd opgewaardeerd naar volwaardig beoordelingsaspect. De opzet blijft echter ongewijzigd: het blijft een transparante norm voor de beoordeling van de integrale duurzaamheid van producten en planten. Daarbij is de combinatie van de breedte van de beoordeelde aspecten en de relatieve eenvoud uniek.

Product & plant catalogus

Een natuurinclusieve leefomgeving begint met duurzame producten, materialen en planten. In de online catalogus product & plant vindt u een overzicht van producten, materialen en planten die zijn beoordeeld door onafhankelijke assessoren op basis van de methodiek van NL Greenlabel. De catalogus wordt gebruikt door tuin- en landschapsontwerpers, planologen, ingenieursbureaus en gemeenten. Het is het startpunt voor iedereen die zich bezig houdt met de natuurinclusieve leefomgeving.

Voor wie?

Het label wordt gebruikt voor producten en planten die toegepast worden in de (natuurinclusieve) leefomgeving. Iedereen kan met de methodiek werken, waardoor het ook een uitstekend model is om te gebruiken voor duurzame innovatie. Immers, producenten/leveranciers krijgen direct inzicht in de aspecten waarop het product nog niet optimaal scoort. Door verbeteringen door te voeren en de score daarmee te verhogen wordt hun product of dienst aantrekkelijker en duurzamer. Het toegekende label (A t/m G) blijft 3 jaar geldig. Daarna vindt op basis van een bedrijfsbezoek een herbeoordeling plaats.

Wijzigingen per 1 januari 2024

Per 1 januari 2024 is het aangepaste model van toepassing. Er zijn dit keer geen ingrijpende wijzigingen. De norm voor transport wordt verzwaard, er wordt bij onderhoud gevraagd naar hoeveelheid en type middelen en er worden meer koppelingen gelegd met Europese regelgeving. Deze aanpassingen aan het model kunnen ervoor zorgen dat de eindscore bij een herbeoordeling anders uitpakt. Een product dat eerst een A-label scoorde, zou nu gelabeld kunnen worden met een B-label. Daarom is het van belang dat organisaties blijven werken aan verbeteringen aan het product. Voor de wat verdere toekomst (2025) wordt gekeken naar een verdere digitalisering van het model.

Groeiende vraag

De afgelopen tijd is er een groeiende vraag naar het NL Product- en Plantlabel. Oorzaken zijn het aantal nieuwe partnerbedrijven van NL Greenlabel, de toenemende vraag naar aantoonbaar duurzame producten vanwege de eisen in het NL Terrein- en NL Gebiedslabel. Steeds meer partijen willen met de labels werken en dus groeit ook de vraag naar aantoonbaar duurzame producten.

Samenvattend kunnen we stellen dat het NL Greenlabel Product- en Plantlabel voorziet in een groeiende behoefte. Een eenvoudig maar toch robuust label om de integrale duurzaamheid te meten en inzichtelijk te maken voor gebruikers en inkopers. Daarnaast blijkt het een prima hulpmiddel voor duurzame innovatie en productontwikkeling.

Gert Olbertijn, onafhankelijk assessor voor NL Greenlabel namens Stabilitas BV