Nieuws

Stichting Insert heeft in samenwerking met diverse partijen uit de markt het Kwaliteitslabel Groen ontwikkeld. Het label heeft als doel volwassen beplanting niet te verspillen maar circulair te verplanten, zodat ontwikkelde ecosysteemdiensten behouden blijven.

Insert lanceert Kwaliteitslabel Groen

Nieuws

Stichting Insert heeft in samenwerking met diverse partijen uit de markt het Kwaliteitslabel Groen ontwikkeld. Het label heeft als doel volwassen beplanting niet te verspillen maar circulair te verplanten, zodat ontwikkelde ecosysteemdiensten behouden blijven.

Ecosystemen leveren continu diensten die onmisbaar zijn voor mensen. Deze ecosysteemdiensten maken de aarde leefbaar: beplanting zuivert water en lucht, faciliteert biodiversiteit, houdt hemelwater vast, reguleert het CO2-gehalte en slaat stikstof op. De waarde van deze diensten neemt toe naarmate de beplanting meer volwassen is. Daarom zet onze partner Stichting Insert zich in om bomen en heesters die al jaren de tijd hebben gehad om te groeien, niet te verspillen, maar juist circulair te verplanten.

Om verplanten te stimuleren, heeft Insert samen met diverse boomadviesbureaus en hoveniers het Kwaliteitslabel Groen ontwikkeld.

Kwaliteitslabel Groen
Kwaliteitslabel Groen van Stichting Insert

Met het label wordt al heel vroeg in het proces een indicatie te gegeven van de verplantbaarheid van het groenobject. Hiermee wordt het onnodig verspillen van groenobjecten voorkomen. De eerste stap in het proces van het Kwaliteitslabel is het uitvoeren van de QuickScan. Deze scan is door Stichting Insert in samenwerking met de expertise van onder andere hoveniers en boomadviesbureaus ontwikkeld en geeft snel inzicht in de haalbaarheid van het succesvol verplanten van het groenobject. Om de kans op een geslaagde verplanting te vergroten, wordt aanvullend een uitgebreid verplantbaarheidsonderzoek uitgevoerd. Na de voorbereiding en verplanting wordt passende nazorg gegeven.

Ook draagt het Insert Kwaliteitslabel Groen bij aan het behalen van het NL Gebieds en NL Terreinlabel van NL Greenlabel én het versterkt het BREEAM-NL Keurmerk.

Zo werkt Stichting Insert aan behoud van groen en biodiversiteit en daarmee aan een duurzamere wereld voor de toekomst.