Nieuws

Tijdens de PROVADA 2024 is het partnerschap tussen Green Real Estate B.V. en NL Greenlabel bekrachtigd. Beide bedrijven slaan de handen ineen om samen te werken aan een groenere, meer aantrekkelijke en vooral leefbare wereld. Green is een vastgoedinvesteerder met een solide fundament in het ondernemerschap van de familie Zeeman. Een bedrijf waar de lange termijn en duurzaamheid centraal staan, in denken en doen.

Green Real Estate partner van NL Greenlabel

Nieuws

Tijdens de PROVADA 2024 is het partnerschap tussen Green Real Estate B.V. en NL Greenlabel bekrachtigd. Beide bedrijven slaan de handen ineen om samen te werken aan een groenere, meer aantrekkelijke en vooral leefbare wereld. Green is een vastgoedinvesteerder met een solide fundament in het ondernemerschap van de familie Zeeman. Een bedrijf waar de lange termijn en duurzaamheid centraal staan, in denken en doen.

NL Greenlabel en Green Real Estate teken de partnerovereenkomst

Green Real Estate is een actieve vastgoedinvesteerder en –ontwikkelaar met een investeringsportefeuille en tal van ontwikkelprojecten in stedelijke gebieden in Nederland. Het bedrijf is zich bewust van de sterke wisselwerking tussen mensen en de gebouwde omgeving. Een partnerschap met NL Greenlabel,  dé aanjager van de natuurinclusieve leefomgeving, lag dan ook voor de hand.

Zuinig zijn op kwetsbare ecosystemen

Richard Braun, CFO van Green Real Estate: “Wij investeren, ontwikkelen en managen mixed-use vastgoedoplossingen die wonen, werken, winkelen en recreëren combineren. Dit doen we voor huidige en toekomstige generaties wat betekent dat we zuinig moeten zijn op kwetsbare ecosystemen en grondstoffen en steeds met zorg en aandacht de beste keuzes moeten maken. Samenwerken met gespecialiseerde partners als NL Greenlabel is daarom een belangrijk onderdeel van onze duurzame missie.”

Inzicht in klimaatrisico’s

De samenwerking geeft Green Real Estate toegang tot de expertise en tools van NL Greenlabel, zodat in elk project het resultaat van de inspanningen om te verduurzamen meetbaar wordt. Daarmee kan Green Real Estate laten zien dat het zorg draagt voor de leefomgeving en voldoet aan de eisen op het gebied van CSRD. Koen Gerrits, Head of Sustainability bij Green Real Estate: “Door inzicht te krijgen in kansen en risico’s in onze portefeuille op het gebied van klimaatrisico’s zoals hittestress en wateroverlast, kunnen we vastgoed vanuit concrete metingen strategischer aanvliegen. Daarnaast helpt het ons om nog beter zicht te krijgen op hoe we ‘groen’ kunnen inzetten om gezonde plekken te creëren waar mensen graag zijn. Dat is belangrijk voor wie er nu woont, werkt, winkelt of recreëert maar zeker ook voor de generaties die nog gaan komen.”

Door inzicht te krijgen in kansen en risico’s in onze portefeuille op het gebied van klimaatrisico’s zoals hittestress en wateroverlast, kunnen we vastgoed vanuit concrete metingen strategischer aanvliegen. Daarnaast helpt het ons om nog beter zicht te krijgen op hoe we ‘groen’ kunnen inzetten om gezonde plekken te creëren waar mensen graag zijn.

– Koen Gerrits, Green Real Estate

Logische stap

Lodewijk Hoekstra, mede-founder van NL Greenlabel vult aan: “Vorig jaar op de PROVADA hebben we voor het eerst samen kennisgemaakt. Afgelopen jaar hebben we benut om elkaar beter te leren kennen. Samen een partnerschap aangaan is daarom een logische stap om echt impact te kunnen maken. We zijn blij en trots dat we dit nu bekrachtigd hebben”.

[Op de foto: NL Greenlabel-oprichters Nico Wissing (links) en Lodewijk Hoekstra (rechts) flankeren Richard Braun van Green Real Estate.]