Nieuws

In het stadshart van Alphen aan den Rijn is op donderdagochtend 18 juni door Mark Rotteveel van Koninklijke Ginkel Groep een Europese campagne gelanceerd, waarin aandacht wordt gevraagd voor het belang van bomen. Door deze grootste TreeTag actie zijn op één dag zo’n 150 bomen op 150 locaties verspreid door Nederland, België, Zweden en Engeland voorzien van een tag.

Europese bewustwordingscampagne bomen: TreeTag actie van start

Nieuws

In het stadshart van Alphen aan den Rijn is op donderdagochtend 18 juni door Mark Rotteveel van Koninklijke Ginkel Groep een Europese campagne gelanceerd, waarin aandacht wordt gevraagd voor het belang van bomen. Door deze grootste TreeTag actie zijn op één dag zo’n 150 bomen op 150 locaties verspreid door Nederland, België, Zweden en Engeland voorzien van een tag.

Op de foto staat links Wethouder Schotanus, verantwoordelijk voor o.a. gebiedsgericht werken en beheer openbare ruimte. Rechts op de foto Mark Rotteveel van Koninklijke Ginkel Groep.

Met speciale software, waaronder het programma i‐Tree, wordt de financiële en maatschappelijke waarde gekwantificeerd die een individuele boom of een specifiek bomenbestand levert aan zijn omgeving. Dit levert unieke data op voor beleidsmakers, planologen en boombeheerders.

De TreeTag is een duurzaam geproduceerde poster die vertelt hoe belangrijk bomen zijn voor mens en maatschappij. Op de poster staat onder meer vermeld hoeveel luchtvervuiling die specifieke boom afvangt en hoeveel zuurstof de boom levert. Doel van deze actie is het creëren van bewustwording bij de inwoners van gemeenten over het nut van groen en bomen voor onze leefomgeving. Zeker in het kader van klimaatverandering en een grote duurzaamheidsopgave bieden bomen ons vele oplossingen.

Tijdens de lancering is een boom ‘getagd’ die tegenover het gemeentehuis van Alphen aan den Rijn staat. Deze actie past natuurlijk perfect bij de opdracht die NL Greenlabel samen met Koninklijke Ginkel Groep in Alphen aan den Rijn aan het uitvoeren is waarbij gestreefd wordt naar integrale verduurzaming van het stadshart.

Op de boom tegenover het gemeentehuis staat de volgende informatie vermeld:

Ik ben een rode beuk (Fagus sylvatica ‘Atropunicea’) met een stamdiameter van 75 cm. Ik ben 22 meter hoog en heb een bladoppervlak van 1.340 m2. Ik ben belangrijk want ik lever jaarlijks 204 dagen zuurstof voor 1 persoon. Ik houd jaarlijks 4.700 liter regenwater vast. Ik vang jaarlijks 1.508 gram luchtvervuiling en 47 kilogram CO2 af. Totaal heb ik 2.383 kilogram koolstof opgeslagen. Dit staat gelijk aan 80.235 autokilometers.