Nieuws

Op 11 februari 2020 heeft de eerste lichting NL Terreinlabel Experts bij IPC Academy in Arnhem de bijbehorende cursus afgesloten. Met de opgedane kennis zijn de cursisten in staat de methodiek toe te passen binnen hun werkzaamheden om daarmee meerwaarde te creëren voor hun opdrachtgevers.

Eerste lichting NL Terreinlabel Experts opgeleid

Nieuws

Op 11 februari 2020 heeft de eerste lichting NL Terreinlabel Experts bij IPC Academy in Arnhem de bijbehorende cursus afgesloten. Met de opgedane kennis zijn de cursisten in staat de methodiek toe te passen binnen hun werkzaamheden om daarmee meerwaarde te creëren voor hun opdrachtgevers.

Van links naar rechts: Alvin Riga, Gerhard Guliker, Merlijn Hoenekamp, Elwin de Vink, Steven Kamerling, Julia van der Heijden, Wybert Scheenstra, Zef Hermans, Aron Straver. Niet op de foto, maar wel gecertificeerde NL Terreinlabel Experts zijn Gerbert van den Dikkenberg en Jelle Verhallen.

NL Terreinlabel brengt de duurzaamheidsambities van een bestaand of toekomstig terrein in kaart. Een zestal indicatoren zorgt ervoor dat relevante aspecten van samenhangende duurzaamheid worden meegewogen. Op deze manier wordt de huidige situatie inzichtelijk en kunnen ambities voor een toekomstbestendige leefomgeving worden omgezet in meetbare doelen. 

Grootschalige toepassing

Tot voor kort lag de beoordeling in handen van de projectleiders van NL Greenlabel. Maar om een grootschalige toepassing van de methodiek mogelijk te maken, is besloten om externe partijen middels een licentie-constructie de gelegenheid te geven om zelf met NL Terreinlabel aan de slag te kunnen gaan. NL Greenlabel blijft beheerder van het beoordelingsmodel en beoordeelt als onafhankelijke partij, in de rol van assessor, de terreinen en geeft het certificaat af.

NL Terreinlabel Expert

De opleiding ‘NL Terreinlabel Expert’ aan de IPC Academy is in het leven geroepen om externe partijen in de gelegenheid te stellen de methodiek toe te passen. Dit keer waren er met name deelnemers vanuit de grotere hoveniers, zoals Donker Groep en BTL. Na het afronden van de tweedaagse cursus beschikken de deelnemers over kennis van samenhangende duurzaamheid en hebben ze inzicht in de werking en de mogelijkheden van de integrale toepassing van de methodiek.

Lancering website

Tijdens de laatste bijeenkomst voor de NL Terreinlabel Experts in opleiding werd tevens de nieuwe website over het NL Terreinlabel gelanceerd: www.nlterreinlabel.nl. Naast algemene informatie over de methodiek bevat de website een overzicht van alle opgeleide NL Terreinlabel Experts.