Nieuws

Het gaat niet goed met de biodiversiteit in Nederland. Volgens het Planbureau van de Leefomgeving daalde de biodiversiteit in Nederland van ongeveer 40 procent in 1900 tot ongeveer 15 procent in 2010 ten opzichte van een natuurlijke situatie. Daarbij is Nederland weer eens een bijzonder geval. In vergelijking tot Europa en de rest van de wereld heeft Nederland aanzienlijk minder biodiversiteit over. In Europa als geheel resteert nog bijna de helft van de oorspronkelijke biodiversiteit. Op wereldschaal is ruim 70 procent behouden gebleven. In zijn meest recente essay gaat Nico Wissing in op deze crisis en een mogelijke uitweg.

Hoe kunnen we de natuur weer laten floreren?

Nieuws

Het gaat niet goed met de biodiversiteit in Nederland. Volgens het Planbureau van de Leefomgeving daalde de biodiversiteit in Nederland van ongeveer 40 procent in 1900 tot ongeveer 15 procent in 2010 ten opzichte van een natuurlijke situatie. Daarbij is Nederland weer eens een bijzonder geval. In vergelijking tot Europa en de rest van de wereld heeft Nederland aanzienlijk minder biodiversiteit over. In Europa als geheel resteert nog bijna de helft van de oorspronkelijke biodiversiteit. Op wereldschaal is ruim 70 procent behouden gebleven. In zijn meest recente essay gaat Nico Wissing in op deze crisis en een mogelijke uitweg.

De vraag is hoe we het tij weer kunnen keren? In zijn essay voor hét blad in de GWW-sector stelt Nico Wissing- mede-oprichter van NL Greenlabel – dat we anders moeten leren denken. Zijn motto? Draai het om; leer om de baten van de natuur te zien.

Draai het om

Het investeren in natuur levert op de lange termijn jaar in jaar uit juist een blijvende meerwaarde, stelt Wissing. Wanneer we niet alleen de economie, maar tevens de natuur als leidend uitgangspunt kiezen bij beleidsvorming, dan voorkomen we dat we achteraf weer tegen de grenzen van diezelfde natuur aanlopen.

Wees voorbereid

Zolang de natuur ondergeschikt blijft aan onze welvaart, zal er niets veranderen. Dan laten we onze kinderen achter in een wereld met een uitgeput landschap dat niet is voorbereid op een stijgende zeespiegel, extreme hittegolven, plagen, stormen, overstromingen en andere ellende. De natuur wint uiteindelijk, goedschiks of kwaadschiks.

Integreren we het welzijn van de natuur en onze behoeftes, dan duiken allemaal prachtige kruisbestuivingen op die ons niet alleen beter voorbereiden op een grimmiger klimaat, maar daarnaast het welbevinden, de volksgezondheid, innovatiekracht en biodiversiteit stimuleren. Hoe het eruit zal zien, weten we niet precies, maar dat het spectaculair zal zijn, daar zijn we van overtuigd. 

Lees het hele artikel hier.