Nieuws

Per 1 januari 2024 is de Omgevingswet van kracht. Deze wet bundelt een groot aantal wetten en regels en moet een integrale benadering van de ruimtelijke ordening mogelijk maken. De methodiek van NL Greenlabel sluit aan bij de Omgevingswet en wordt door gemeenten en gebiedsontwikkelaars ingezet om aan de eisen van de nieuwe wetgeving te voldoen. In een serie artikelen leggen we uit wat de Omgevingswet is en hoe NL Greenlabel kan helpen bij het werken met de nieuwe regelgeving.

De 7 principes van de Omgevingswet

Nieuws

Per 1 januari 2024 is de Omgevingswet van kracht. Deze wet bundelt een groot aantal wetten en regels en moet een integrale benadering van de ruimtelijke ordening mogelijk maken. De methodiek van NL Greenlabel sluit aan bij de Omgevingswet en wordt door gemeenten en gebiedsontwikkelaars ingezet om aan de eisen van de nieuwe wetgeving te voldoen. In een serie artikelen leggen we uit wat de Omgevingswet is en hoe NL Greenlabel kan helpen bij het werken met de nieuwe regelgeving.

De 7 principes van de Omgevingswet

De Omgevingswet is nu een feit. Deze wet integreert 26 wetten op het gebied van de fysieke leefomgeving. Denk daarbij aan onderwerpen als: bouwen, milieu, waterbeheer, ruimtelijke ordening, monumentenzorg en natuur. De oude wetten zijn veelal sectoraal opgebouwd. Met de nieuwe Omgevingswet wil de overheid het wettelijk systeem eenvoudig beter maken. Deze wet is gericht op het bereiken van een duurzame en gezonde fysieke leefomgeving. Integraliteit is daarbij één van de speerpunten en dat is ook precies de reden dat we vanuit NL Greenlabel de komst van de Omgevingswet zo toejuichen.

De 7 principes van de Omgevingswet

In de Omgevingswet staan 7 belangrijke doelen en principes centraal:

1. Integratie en vereenvoudiging

De wet integreert en vereenvoudigt bestaande wetten en regels op het gebied van de fysieke leefomgeving. De bedoeling is dat het hierdoor makkelijker wordt om vergunning te verkrijgen en projecten te realiseren.

De 7 principes van de Omgevingswet

2. Duurzame ontwikkeling

De Omgevingswet streeft naar het duurzaam ontwikkelen van de fysieke leefomgeving, rekening houdend met milieubelangen, sociale aspecten en economische belangen.

3. Integrale benadering

De wet bevordert een integrale benadering van de fysieke leefomgeving. Dit betekent dat verschillende aspecten, zoals ruimtelijke ordening, waterbeheer, natuur en milieu, in samenhang worden bekeken bij het opstellen van plannen.

4. Participatie

De Omgevingswet legt nadruk op participatie van burgers, bedrijven en andere belanghebbenden bij de besluitvorming over de leefomgeving. Hierdoor worden relevante stakeholders meer betrokken bij de vormgeving van hun leefomgeving.

5. Burgerparticipatie

De wet stimuleert de betrokkenheid van burgers bij de besluitvorming over hun leefomgeving. Hierdoor worden zij meer betrokken bij de vormgeving van hun directe omgeving.

6. Flexibiliteit

De Omgevingswet biedt meer ruimte voor maatwerk en lokale afwegingen. Hierdoor kunnen gemeenten en andere overheden beter inspelen op specifieke omstandigheden en lokale behoeften.

7. Digitalisering

De wet maakt gebruik van digitale instrumenten, zoals het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO), om processen te vereenvoudigen en transparanter te maken.

 

Partnernetwerk met veel kennis

Binnen het netwerk van NL Greenlabel zijn veel bedrijven en organisaties actief die bekend zijn met de Omgevingswet en o.a. Omgevingsvisies schrijven etc. Denk aan o.a. de grote groenprofessionals, ecologische bureaus en ingenieursbureaus. Deze partners staan klaar om je te helpen bij vraagstukken over de Omgevingswet. Neem dus gerust contact op met een van deze partners.

Wil je in meer weten over manier waarop de methodiek van NL Greenlabel ingezet kan worden in het kader van de Omgevingswet? Neem contact op met Steven Kamerling of Beau Lagarde.