Nieuws

Iedereen heeft het al jaren over duurzaamheid, maar het begrip biodiversiteit blijft elke keer een achtergesteld onderwerp. Langzaam begint het besef steeds meer te groeien dat dit wel eens het belangrijkste thema kan zijn van de verduurzaming van onze leefomgeving. Dit is in ieder geval wel de visie van NL Greenlabel: zonder biodiversiteit geen leven op aarde en dus ook niet voor de mens, want wij zijn uiteindelijk onderdeel van hetzelfde ecosysteem. Gelukkig delen steeds meer partijen de mening dat het roer rigoureus om moet. Zeker als het gaat om verduurzaming van de leefomgeving.

Biodiversiteit belangrijkste thema verduurzaming leefomgeving

Nieuws

Iedereen heeft het al jaren over duurzaamheid, maar het begrip biodiversiteit blijft elke keer een achtergesteld onderwerp. Langzaam begint het besef steeds meer te groeien dat dit wel eens het belangrijkste thema kan zijn van de verduurzaming van onze leefomgeving. Dit is in ieder geval wel de visie van NL Greenlabel: zonder biodiversiteit geen leven op aarde en dus ook niet voor de mens, want wij zijn uiteindelijk onderdeel van hetzelfde ecosysteem. Gelukkig delen steeds meer partijen de mening dat het roer rigoureus om moet. Zeker als het gaat om verduurzaming van de leefomgeving.

Biodiversiteit is een moeilijk thema om mee te nemen in gebiedsontwikkeling. Iets vergroenen is één ding, maar ervoor zorgen dat er daadwerkelijk sprake is van diversiteit en ecologische toegevoegde waarde is weer iets heel anders. De nadruk ligt vooral op het bekende decoratiegroen en wordt nog te vaak als sluitstuk in de begroting gezien.  Je kunt nog zo veel vogelkastjes en insectenhotels ophangen, maar als er geen voedsel en schuilplekken in de buurt zijn voor de vogels en insecten, dan zal hier nooit gebruik van worden gemaakt. In overleg met de Wetenschappelijke Raad van NL Greenlabel is begin 2019 besloten om de weging ten aanzien van dit belangrijke onderwerp aan te passen. Zo wordt het onmogelijk een A label te scoren bij gebieden die langs de meetlat worden gelegd als ecologie en diversiteit niet goed meegenomen worden en daarmee is het NL Gebiedslabel het enige label in Nederland dat dit thema zo sterk omarmt. 

Voordelen van groene gebiedsontwikkeling

Uiteindelijk wordt iedereen er beter van. Op het moment dat vogels, libellen, vlinders en o.a. bijen rondvliegen, is er sprake van een gebalanceerd ecosysteem dat er ook nog eens aantrekkelijk en natuurlijk uitziet. Omwonenden profiteren hier direct van, denk maar eens aan recreatie, gezonde lucht en bijvoorbeeld koeling door bomen. Vastgoed wordt tevens meer waard en risico’s voor banken en verzekeraars worden minder, zo zal overmatig regenwater wegvloeien en zullen buurten minder snel verloederen. 

Centrale rol voor groenprofessional

Centraal in deze opgave staat de groene professional. Waar vroeger het accent lag op het straat- en schoffelwerk zal de groenvoorziener steeds meer een expert moeten worden op het gebied van klimaat, biodiversiteit en het betrekken van de mens. Daarom noemen we onze groenvoorzieners ook NL Professionals en delen we 4 keer per jaar kennis om er samen voor te zorgen dat we gezonde en aantrekkelijke omgevingen creëren voor mens en dier. Deze professionals hebben beschikking over diverse labels om tuinen en grotere terreinen meetbaar te kunnen verduurzamen. Zo bouwen we samen aan een duurzamere wereld. 

Ambities biodiversiteit meetbaar en geborgd

Nu hebben gelukkig ook steeds meer ontwikkelaars, gemeenten en andere partijen duurzaamheid en biodiversiteit hoog in het vaandel staan. We denken als NL Greenlabel graag mee hoe deze ambities meetbaar te maken en te borgen van visie t/m aanleg en beheer op langere termijn. We kijken daarbij dus niet alleen naar thema’s als circulariteit, materialisatie, klimaat en beheer, maar dus ook juist naar biodiversiteit en de meerwaarde van groen.

Daarnaast laat Lodewijk elke week kijkers van de Grote Tuinverbouwing kennis maken met het Groene Geluk en schrijft hij wekelijks in de Telegraaf over tuinen en de kansen van een natuurlijke aanpak. Ook zijn er meer initiatieven zoals het Deltaplan Biodiversiteit en heeft de IPC de Nationale Biodiversiteitsdag georganiseerd. Nu maar hopen dat al deze zaken bij gaan dragen aan het herstel van onze prachtige natuur! 

Lodewijk Hoekstra en Nico Wissing