Lageschaar – Prairie Garden ®

Materialen & producten

Prairie Garden® is een onderhoudsarm beplantingssysteem waarbij een natuurlijk evenwicht ontstaat tussen de planten. Dit systeem van Lageschaar vaste planten maakt geen groepen van dezelfde plant, maar laat alle planten over de gehele oppervlakte door elkaar terugkomen.

De planten die in de Prairie Garden® gebruikt worden, zijn diepwortelend. Dit heeft onder andere als voordeel dat ze geen last hebben van eventuele droogte. Omdat de grond wordt afgedekt met prairieva krijgen onkruidzaden geen kans om te kiemen.

Door de grote verscheidenheid aan planten trekt de tuin veel bijen, vlinders en andere insecten aan; de tuin heeft een grote biodiversiteit.

De prairielava die op de bodem wordt gebruikt bestaat uit twee verschillende soorten lava. Het vulkanische materiaal wordt uit verschillende lagen ontgonnen en kan in droge periodes tot een derde van zijn eigen gewicht vasthouden. Prairie Garden® is een duurzaam systeem omdat er geen beregening en geen bestrijdingsmiddelen nodig zijn.

Na aanplanting gaan de planten minimaal tien jaar mee. De planten worden door Lageschaar zelf gekweekt, ze hebben hiervoor een milieukeur.

DUURZAAMHEIDSPASPOORT

Lageschaar – Prairie Garden ®

Beplanting

Afstand en transportwijze: onvoldoende
Samenstelling: neutraal
Bedrijfsvoering: zeer goed
Energie: onvoldoende
Biodiversiteit: zeer goed
Biologische mest en bestrijding: onvoldoende
Onderhoud: goed
Ecologisch toegevoegde waarde: zeer goed

Eindscore: B

PRODUCTSPECIFICATIES