Lageschaar – Fleur Robuste ®

Materialen & producten

Fleur Robuste® is een volledig beplantingsconcept van Lageschaar. Het concept bestaat uit twee delen: een geselecteerd assortiment vaste planten en de wijze van toepassen en beheren. De geselecteerde planten vormen één jaar na aanplant een gesloten vegetatie en hebben dan weinig onderhoud nodig. Op de bodem vormt zich een dichte laag met blad waardoor verdamping van water wordt tegengegaan, water geven hoeft daarom niet. De planten zijn ziektevrij, bestrijdingsmiddelen zijn daarom niet nodig.

Na aanplanting gaan de planten minimaal tien jaar mee. De planten worden door Lageschaar zelf gekweekt, ze hebben hiervoor een milieukeur.

DUURZAAMHEIDSPASPOORT

Lageschaar – Fleur Robuste ®

Beplanting

Afstand en transportwijze: onvoldoende
Samenstelling: neutraal
Bedrijfsvoering: zeer goed
Energie: onvoldoende
Biodiversiteit: zeer goed
Biologische mest en bestrijding: onvoldoende
Onderhoud: goed
Ecologisch toegevoegde waarde: zeer goed

Eindscore: B

PRODUCTSPECIFICATIES