Innogreen – Bodemverbeteraars

Materialen & producten

De eigenschappen van de bodem worden bepaald door de grondsoort, de vochtconditie, de zuurgraad, de voedselrijkdom en het humusgehalte. Elk van deze factoren kunnen hun invloed hebben op de planten en bomen. Een goede bodemstructuur is het voornaamste voor een goede en gezonde groei van planten en gazon. Vaak ontstaan problemen door vastlopen(rijden), slechte grondstructuur/ samenstelling (lucht- en waterhuishouding), onvoldoende organische stof, onvoldoende bodemleven en onvoldoende voeding. Gebruik om dit op te lossen of te voorkomen de bodemverbeteraars van Innogreen.

PRODUCTSPECIFICATIES