Griffioen – GreentoColour®

Materialen & producten

Griffioen Wassenaar is trendzettend leverancier van vasteplanten. Een beplanting met vasteplanten volgens het Green to Colour-concept kent een lange levensduur. Het concept
bestaat uit een ontwerp, de juiste soortenkeuze, grondbewerking,zware kwaliteit vasteplanten en een maai- enbemestingsplan. Het zorgt voor snelle dichtgroei, onderdrukt onkruid en heeft een laag onderhoudsniveau. Daarbij dragen de vasteplanten sterk bij aan de biodiversiteit.

DUURZAAMHEIDSPASPOORT

Griffioen – GreentoColour®

Beplanting

Transport en traceerbaarheid: neutraal
Samenstelling: goed
Bedrijfsvoering: zeer goed
Ecologische toegevoegde waarde: zeer goed
Onderhoud: zeer goed
Klantadvies: zeer goed
Circulariteit en nat. kringlopen: zeer goed
Bonuspunten: 2 (van maximaal 4)

Eindscore: A

PRODUCTSPECIFICATIES