ecoDynamic-Grass Parking

Materialen & producten

Grass parking van ecoDynamic is de betrouwbare groene basis onder uw evenement, parkeerplaats of brandweergang. Het bestaat uit een toplaag van speciaal zand, organisch materiaal, polypropyleenvezels en WaterXtra. Dat zorgt samen met de onderbouw en het drainagestelsel voor 100% gegarandeerde begaanbaarheid van het terrein. Deze bodem vraagt weinig onderhoud. Net als bij het onderhoud van een reguliere grasmat, voldoet regelmatig maaien, verticuteren en vertidraineren. WaterXtra is een bodemgranulaat dat bestaat uit zuivere mineralen met duizenden poriën. Deze poriën nemen water op en kunnen dit opslaan. In periode van droogte wordt het water weer afgegeven aan, in dit geval, de graswortel.

DUURZAAMHEIDSPASPOORT

ecoDynamic-Grass Parking

Materialen en producten

Afstand en transportwijze: neutraal
Samenstelling: goed
Bedrijfsvoering: goed
Gebruiksduur: zeer goed
Onderhoudsniveau: goed
Energie: neutraal
Eindverwerking: zeer goed
Duurzame neveneffecten: zeer onvoldoende

Eindscore: B

PRODUCTSPECIFICATIES