De Beijer – Quarzitische Grauwacke

Materialen & producten

De Beijer Bouwgrondstoffen heeft oog en hart voor de omgeving waarin men  werkt. Bij de winning van de grondstoffen creëren men ruimte voor natuurontwikkeling. Duurzaam ondernemen door een milieuvriendelijk wagenpark en optimalisatie van de logistieke dienstverlening.  De inzet van energiezuinige en geluidsarme machines. De vakmensen van De Beijer overleggen met direct betrokkenen en organisaties op het gebied van natuur en milieu.

De Beijer Bouwgrondstoffen produceert en levert een ruim assortiment halfverhardingen uit de eigen groeve, waaronder Quarzitische Grauwacke. Toepassing van het product: Wandelpaden, parkeerplaatsverhardingen, waterbergende en passerende fundaties, schanskorvenvulling  en decoratiedoeleinden.

DUURZAAMHEIDSPASPOORT

De Beijer – Quarzitische Grauwacke

Materialen en producten

Transport: onvoldoende
Materiaalsamenstelling: zeer goed
Bedrijfsvoering: zeer goed
Gebruiksduur: zeer goed
Onderhoud: zeer goed
Duurzaamheid tijdens gebruik: neutraal
Eindverwerking: zeer goed
Bonuspunten: 3 (van maximaal 5)

Eindscore: A

PRODUCTSPECIFICATIES

  • Materiaal: 100% natuursteen
  • Afmetingen: Diverse sorteringen
  • Leveringsinformatie: www.debeijerbv.com