Cruydt-Hoeck – Wildeplantenzaden en bloemenweidemengsels

Materialen & producten

Cruydt-Hoeck heeft een groot sortiment inheemse wildeplantenzaden en bloemenweidemengsels. Wilde bloemen dragen bij aan de biodiversiteit, aan de leefomstandigheden van bijen, vlinders, vogels en… mensen. Goed doordachte en verantwoorde inheemse zadenmengsels zijn gunstig voor de ecologische waarde van wegbermen, parken, plantsoenen, terreinen bij bedrijven en tuinen. Cruydt-Hoeck helpt u met goed advies om succesvolle bloemrijke vegetaties te ontwikkelen.

DUURZAAMHEIDSPASPOORT

Cruydt-Hoeck – Wildeplantenzaden en bloemenweidemengsels

Beplanting

Transport en traceerbaarheid: neutraal
Samenstelling (plant en hulpstoffen): neutraal
Bedrijfsvoering: zeer goed
Ecologische (toegevoegde) waarde: zeer goed
Onderhoud: zeer goed
Klantadvies: zeer goed
Circulariteit en natuurlijke kringlopen: zeer goed
Bonuspunten: 3 (van maximaal 4)

Eindscore: A

PRODUCTSPECIFICATIES