Barenbrug – Green Earth grasmengsels

Materialen & producten

Barenbrug helpt groenbeheerders met een duurzamer gebruik en beheer van gras. Dit levert een bijdrage aan De Groene Aarde waar ook de volgende generaties op kunnen sporten en recreëren. Het Green Earth-keurmerk staat voor vier concrete eisen waaraan grasmengsels moeten voldoen om voor dit duurzaamheidskeurmerk in aanmerking te komen: minder gebruik van water, minder gebruik van meststoffen, minder gebruik van pesticiden en minder maaien.

DUURZAAMHEIDSPASPOORT

Barenbrug – Green Earth grasmengsels

Beplanting

Transport & traceerbaarheid: neutraal
Samenstelling (plant en hulpstoffen): onvoldoende
Bedrijfsvoering: zeer goed
Ecologisch (toegevoegde) waarde: zeer goed
Onderhoud: goed
Klantadvies: zeer goed
Circulariteit en natuurlijke kringlopen: zeer goed
Bonuspunten: 3 (van maximaal 4)

Eindscore: B

PRODUCTSPECIFICATIES