Barenbrug – Green Earth grasmengsels

Materialen & producten

Barenbrug helpt groenbeheerders met een duurzamer gebruik en beheer van gras. Dit levert een bijdrage aan De Groene Aarde waar ook de volgende generaties op kunnen sporten en recreëren. Het Green Earth-keurmerk staat voor vier concrete eisen waaraan grasmengsels moeten voldoen om voor dit duurzaamheidskeurmerk in aanmerking te komen: minder gebruik van water, minder gebruik van meststoffen, minder gebruik van pesticiden en minder maaien.

DUURZAAMHEIDSPASPOORT

Barenbrug – Green Earth grasmengsels

Beplanting

Transport: neutraal
Materiaalsamenstelling: onvoldoende
Bedrijfsvoering: zeer goed
Ecologisch toegevoegde waarde: zeer goed
Onderhoud: goed
Klantadvies: zeer goed
Circulariteit en nat. kringlopen: zeer goed
Bonuspunten: 3 (van maximaal 4)

Eindscore: A

PRODUCTSPECIFICATIES