Op zoek naar duurzame producten en planten voor de buitenruimte? Bekijk de catalogus →

Nieuws

NL Greenlabel is het onafhankelijke label om duurzaamheid in de leefomgeving meetbaar te maken, waarbij groen en biodiversiteit de onderlegger vormen. Het is onze ambitie om samen met onze partners in 2030 de waarde van groen in de bebouwde leefomgeving te hebben verdubbeld. Om deze missie komende jaren ten uitvoer te brengen zijn we op zoek naar een ondernemende directeur, die samen met het huidige team, de kansen kan benutten en de organisatie naar een volgende fase kan brengen.

Vacature: Ondernemende Directeur (0,8 – 1,0 fte)

Nieuws

NL Greenlabel is het onafhankelijke label om duurzaamheid in de leefomgeving meetbaar te maken, waarbij groen en biodiversiteit de onderlegger vormen. Het is onze ambitie om samen met onze partners in 2030 de waarde van groen in de bebouwde leefomgeving te hebben verdubbeld. Om deze missie komende jaren ten uitvoer te brengen zijn we op zoek naar een ondernemende directeur, die samen met het huidige team, de kansen kan benutten en de organisatie naar een volgende fase kan brengen.

Over NL Greenlabel

De missie van NL Greenlabel is de waarde van het stedelijk groen te vergroten, zowel voor inwoners als voor planten en dieren. De visie om dit te realiseren heeft twee pijlers: het vergroten van biodiversiteit en het delen van kennis en ervaring met betrekking tot stedelijke natuur. Onze ambitie is om in 2030 de waarde van groen in de leefomgeving te hebben verdubbeld.

Bouw- en vastgoedbedrijven, bedrijven in de groensector, gemeenten, provincies en de landelijke overheid kunnen deze waarde meetbaar (laten) maken. NL Greenlabel is onze handelsnaam waaronder methodieken voor dit meten beschikbaar worden gesteld. 

Een belangrijke mijlpaal voor Nico Wissing en Lodewijk Hoekstra, oprichters van NL Greenlabel, is de doorontwikkeling van de organisatie ten aanzien van succesvolle, aansprekende projecten. Een ander, recent succes is – als autoriteit in het meetbaar maken van een groene leefomgeving – het initiëren van het Register Duurzame Leefomgeving. 

Het team van NL Greenlabel bestaat momenteel uit 8 professionals en ondersteuning. Zij hebben, samen met Nico en Lodewijk, gezorgd voor de stevige naamsbekendheid en opdrachten in de markt. De groei van opdrachten maakt een (positieve) herijking van rollen en verantwoordelijkheden noodzakelijk. 

De organisatie groeit immers mee met de toename in het bewustzijn (en daarmee opdrachten) van stakeholders ten aanzien van het meetbaar maken van een duurzame leefomgeving. Wij kunnen nu al bogen op meer dan 100 succesvolle projecten en op 180 bedrijven en organisaties die als partner bijdragen aan het realiseren van onze ambitie.

Doel van functie

 • Voortouw nemen in business development 
 • Integraal verantwoordelijk voor (doen) uitvoeren en realiseren van het businessplan
 • Bewaken van gebudgetteerde doelstellingen
 • Proactief meedenken over verbetermogelijkheden, kansen en deze omzetten naar operationele uitvoering  
 • Gezamenlijk verder positioneren NL Greenlabel als dé autoriteit op gebied van een duurzame leefomgeving
 • Faciliteren van professionele groei van medewerkers

Taken 

 • Eindverantwoordelijk voor opstellen van operationeel jaarplan
 • Eindverantwoordelijk voor het ontwikkelen en realiseren van hetgeen in het operationele jaarplan is vastgesteld in termen van kwaliteit, kosten, omzet en rendement
 • Op een coachende manier leiding geven
 • Projectleiding
 • In collegiale samenwerking voorbeeldrol ten aanzien van ondernemerschap

Verantwoordelijkheden en bevoegdheden

 • Resultaatverantwoordelijk voor het vastgestelde budget
 • Optimale afstemming en samenwerking met collega’s en aandeelhouders
 • Kwaliteitsdoelstellingen
 • Netwerken

Contacten

 • In samenspraak met collega’s contact met partners en opdrachtgevers
 • Rapporteren aan aandeelhouders

Functie-eisen

 • Managementervaring in professionele, ondernemende organisatie
 • Kennis van en affiniteit met branche
 • Ervaring met projectmatig werken en digitalisering
 • Kosten- en opbrengsten bewust
 • Samenwerkingsbereidheid en samenwerkingsvermogen
 • Omgevingsbewustzijn en organisatiebewustzijn

Arbeidsvoorwaarden

 • Marktconform
 • Mogelijkheid tot participatie

Nadere informatie over de functie 

De heer Hennie Caarels, 06 12 890 450, h.caarels@caarelsenpartners.nl

Te reageren vóór 16 december 2022 ter attentie van de heer H.B. Caarels h.caarels@caarelsenpartners.nl

Een assessment kan deel uitmaken van de procedure

Download het functieprofiel als pdf